Vill du bli den du är?

Vill du gå vidare i livet? Lära känna dina begränsningar, se dina möjligheter och bli den du är?

Kanske lever du i ett förhållande eller en arbetssituation som går på tomgång, söker en djupare mening i tillvaron, eller också vill du utvecklas som människa och lära känna både vad som hindrar dig och upptäcka din unika potential.

Psykosyntesen utgår ifrån att alla människor är större än sina problem och fokuserar på den människa som är i vardande. Psykosyntesen använder också kognitiva metoder gentemot hur vi förhåller oss till tankar och känslor som förminskar oss. När jag, under utbildningen till psykosyntesterapeut, började praktisera tekniker för att bryta destruktiva tankegångar, förändrade det mitt liv.

Tillsammans utforskar vi hur ditt liv ser ut här och nu, hur det varit, men också hur du vill att ditt liv ska fungera. Jag arbetar med samtal, vägledda visualiseringar, drömmar och gestaltterapi och har en rik erfarenhet av livets motsatsförhållanden och hur man; även när livet utmanar, kan finna en inre balans. Jag har också skrivit om och arbetat med alkohol- och medberoendeproblematik och existentiella frågor.

Jag är Diplomerad psykosyntesterapeut och arbetar sedan femton år med enskilda klienter i samtalsterapi. Jag har också en påbyggnad i existentiell terapi, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi, och i ACT, Acceptance and Commitment therapy, som brukar kallas den tredje vågens KBT. Varmt välkommen att kontakta mig!

Tel:
070-747 12 00
E-post: ann.thornblad©ordochvision.se

Kontakta mig

Om psykosyntes

Vi har alla en historia som format oss på gott och ont och som finns med oss i våra dagliga liv. Men vi har också en kreativ potential, en önskan att lämna beteenden som inte gynnar oss längre och att växa som individer.

Bortom försvaren spirar möjligheten till något nytt och friskt och viljan att ständigt se människan ur dessa två synvinklar är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin.

Viljan har en central roll inom psykosyntesen. Utan vilja blir även det enklaste projekt svårt att genomföra. Precis som vi kan träna musklerna i vår kropp, kan vi träna vår vilja och genomföra det vi vill i våra liv.

Om existentiell terapi

Den existentiella psykologin sjukdomsförklarar inte företeelser som hör till livet och dess villkor. Problem betraktas i stället som reaktioner på grundläggande existentiella utmaningar, vilka varje människa ställs inför under livets gång. Det kan handla om kris och utveckling, frågan om livets mening, sjukdom och hälsa, ensamhet och gemenskap, val och frihet, dödens realitet och möjligheten att finna livsmod och livskraft.

Företrädare inom den existentiella psykologin är t ex Rollo May, Irvin Yalom, Emmy van Deurzen, Ernesto Spinelli  och Bo Jacobsen.

Aktuellt

Kurser i arketyper – en väg till självkännedom. Under våren 2021.

Plats: Online.

Läs mer
Kurs i arketyper.

När du lär känna dina arketyper framträder talanger och egenskaper med skärpa. En kreativ sida, [...]

Mindfulness.

Mindfulness i Coronatider Start 19 maj kl 18.30-20.00 Vi möts online i en liten grupp [...]